افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور رئیس  سازمان آموزش و پرورش استثنایی در استان بوشهر

افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در استان بوشهر

نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه روز چهارشنبه با حضور سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در مرکز آموزش مهارت‌های حرفه‌ای کوشا بوشهر افتتاح شد.