محتوای آموزشی

گروه آسیب دیده شنوایی
گروه آسیب دیده بینایی
گروه کم توان ذهنی
گروه معلولیت جسمی حرکتی
گروه مشکلات ویژه یادگیری
گروه اختلال طیف اتیسم
گروه پرورشی و تربیت بدنی
گروه تلفیقی فراگیر
گروه توانبخشی مشاوره مددکاری
گروه حرفه آموزی
گروه چند معلولیتی
گروه اختلال رفتاری - هیجانی
اخبار استان ها
بیست و دومین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور به پایان رسید.

بیست و دومین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور به پایان رسید.

نائب قهرمانی مردان والیبالیست خراسان رضوی در مسابقات فرهنگیان آموزش و پرورش استثنایی کشور

نائب قهرمانی مردان والیبالیست خراسان رضوی در مسابقات فرهنگیان آموزش و پرورش استثنایی کشور

کسب سه مقام کشوری توسط دانش آموزان بانیازهای ویژه استان در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان بانیازهای ویژه سراسر کشور

کسب سه مقام کشوری توسط دانش آموزان بانیازهای ویژه استان در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان بانیازهای ویژه سراسر کشور

افتخار آفرینی دانش آموزان روشندل خراسان رضوی در مسابقات محاسبات سریع ذهنی (UCMAS) جهان

افتخار آفرینی دانش آموزان روشندل خراسان رضوی در مسابقات محاسبات سریع ذهنی (UCMAS) جهان

آغاز مسابقات گلبال، شطرنج ، تنیس روی میز و بوچیا دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور به میزبانی مشهد مقدس

آغاز مسابقات گلبال، شطرنج ، تنیس روی میز و بوچیا دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور به میزبانی مشهد مقدس

اختتامیه مسابقات گلبال، شطرنج و دومیدانی دانش آموزان پسر

اختتامیه مسابقات گلبال، شطرنج و دومیدانی دانش آموزان پسر

اعزام دانش آموزان پسر استان خراسان رضوی به مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور

اعزام دانش آموزان پسر استان خراسان رضوی به مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور

کسب مقام اول توسط گروه سرود دانش آموزان آسیب دیده بینایی استان در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان بانیازهای ویژه سراسر کشور

کسب مقام اول توسط گروه سرود دانش آموزان آسیب دیده بینایی استان در مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان بانیازهای ویژه سراسر کشور

حضوردانش آموزان بانیازهای ویژه در مسابقات ورزشی کشور تجلی ایمان و اراده قوی است

حضوردانش آموزان بانیازهای ویژه در مسابقات ورزشی کشور تجلی ایمان و اراده قوی است

کسب ۳۵ مقام کشوری توسط فرهنگیان در پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت کارکنان آموزش و پرورش استثنایی سراسر کشور

کسب ۳۵ مقام کشوری توسط فرهنگیان در پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت کارکنان آموزش و پرورش استثنایی سراسر کشور

اختتامیه مسابقات قرآن و عترت و فرهنگیان آموزش و پرورش استثنایی کشور

اختتامیه مسابقات قرآن و عترت و فرهنگیان آموزش و پرورش استثنایی کشور

آغاز مسابقات گلبال، شطرنج و دومیدانی دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور به میزبانی مشهد مقدس

آغاز مسابقات گلبال، شطرنج و دومیدانی دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور به میزبانی مشهد مقدس

اعزام دانش آموزان دختر استان خراسان رضوی به مسابقات هنرهای آوایی و نمایشی کشور

اعزام دانش آموزان دختر استان خراسان رضوی به مسابقات هنرهای آوایی و نمایشی کشور

پایان مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان بانیازهای ویژه دختر سراسر کشور

پایان مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان بانیازهای ویژه دختر سراسر کشور

آغاز هفدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه کشور به میزبانی مشهد مقدس

آغاز هفدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه کشور به میزبانی مشهد مقدس

پایان مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه کشور در شیراز

پایان مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه کشور در شیراز

پایان دور دوم مسابقات ورزشی دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور؛ با قهرمانی استان های هرمزگان، قم و خراسان رضوی در رشته های فوتسال، بوچیا و شطرنج

پایان دور دوم مسابقات ورزشی دانش آموزان بانیازهای ویژه کشور؛ با قهرمانی استان های هرمزگان، قم و خراسان رضوی در رشته های فوتسال، بوچیا و شطرنج

کسب هفت مقام استانی توسط دانش آموزان آسیب دیده بینایی مشهد در هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی

کسب هفت مقام استانی توسط دانش آموزان آسیب دیده بینایی مشهد در هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی

درخشش دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در رشته آمادگی جسمانی وفوتسال مسابقات کشوری

درخشش دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در رشته آمادگی جسمانی وفوتسال مسابقات کشوری

کسب رتبه اول جشنواره اوقات فراغت با ورزش کارکنان دستگاه های اجرایی استان قم توسط تیم بانوان اداره آموزش و پرورش استثنایی

کسب رتبه اول جشنواره اوقات فراغت با ورزش کارکنان دستگاه های اجرایی استان قم توسط تیم بانوان اداره آموزش و پرورش استثنایی

آخرین اخبار

اختتامیه مسابقات گلبال، شطرنج و دومیدانی دانش آموزان پسر

اختتامیه مسابقات گلبال، شطرنج و دومیدانی دانش آموزان پسر

اختتامیه مسابقات قرآن و عترت و فرهنگیان آموزش و پرورش استثنایی کشور

اختتامیه مسابقات قرآن و عترت و فرهنگیان آموزش و پرورش استثنایی کشور

گزارش تصویری از آیین افتتاحیه بیست و دومین دوره مسابقات ورزشی کارکنان , دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه کشور

گزارش تصویری از آیین افتتاحیه بیست و دومین دوره مسابقات ورزشی کارکنان , دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه کشور

گزارش تصویری/ گردهمایی روسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی کشور

گزارش تصویری/ گردهمایی روسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی کشور