محتوای آموزشی

گروه آسیب دیده شنوایی
گروه آسیب دیده بینایی
گروه کم توان ذهنی
گروه معلولیت جسمی حرکتی
گروه مشکلات ویژه یادگیری
گروه اختلال طیف اتیسم
گروه پرورشی و تربیت بدنی
گروه تلفیقی فراگیر
گروه توانبخشی مشاوره
گروه حرفه آموزی
گروه چند معلولیتی
گروه اختلال رفتاری - هیجانی
اخبار استان ها
حضور دکتر هداوند معاون و دکتر محرابی مقدم مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از پایگاه سنجش شهرستان مسجد سلیمان

حضور دکتر هداوند معاون و دکتر محرابی مقدم مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از پایگاه سنجش شهرستان مسجد سلیمان

برگزاری دومین کارگاه آموزشی تخصصی روش های تدریس انفرادی و درس پژوهی در استان کهگیلویه و بویر احمد

برگزاری دومین کارگاه آموزشی تخصصی روش های تدریس انفرادی و درس پژوهی در استان کهگیلویه و بویر احمد

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس مدیران مدارس استثنایی و مراکز مشکلات ویژه یادگیری استان مازندران

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس مدیران مدارس استثنایی و مراکز مشکلات ویژه یادگیری استان مازندران

برگزاری کارگاه آموزشی طرح درس نویسی و درس پژوهی در استان کردستان

برگزاری کارگاه آموزشی طرح درس نویسی و درس پژوهی در استان کردستان

خراسان شمالی به عنوان دبیرخانه کشوری در تدوین پروتکل ریاضی انتخاب شد

خراسان شمالی به عنوان دبیرخانه کشوری در تدوین پروتکل ریاضی انتخاب شد

نشست تخصصي گروه برنامه ‎ريزي آموزشي دانش‎ آموزان كم توان ذهني، چندمعلوليتي و اتيسم با كارشناس مسئولان و كارشناسان استان‎هاي خراسان جنوبي، كردستان، هرمزگان و البرز

نشست تخصصي گروه برنامه ‎ريزي آموزشي دانش‎ آموزان كم توان ذهني، چندمعلوليتي و اتيسم با كارشناس مسئولان و كارشناسان استان‎هاي خراسان جنوبي، كردستان، هرمزگان و البرز

اجرای آزمایشی پروتكل  ارزیابی و مداخله ی حافظه فعال مربوط به دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری

اجرای آزمایشی پروتكل ارزیابی و مداخله ی حافظه فعال مربوط به دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری

آخرین اخبار

نشست خبری رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

نشست خبری رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور رئیس  سازمان آموزش و پرورش استثنایی در استان بوشهر

افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در استان بوشهر