جهت جذب و گذراندن طرح توان بخشی ابتدا به اداره استثنائی استان مورد نظر مراجعه نموده و درخواست خود را به کارشناس توان بخشی استان ارائه نمایید.

کارشناس مربوطه درخواست رسیده را پس از طرح در کمیته برنامه و بودجه استان، و تایید تامین بودجه به اداره کل استان ارسال نمایند.

اداره کل استان مدارک مربوطه را با عنوان سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور به این سازمان ارسال نموده و پس از طی مراحل اداری رکورد نیروی مورد نظر از طریق اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع به اداره کل استان مربوطه ارسال می گردد. نیروی طرحی پس از طی مراحل گزینش و سایر مراحل اداری مجاز به شروع به کار در مراکز آموزشی و توان بخشی مورد نیاز استان می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت گذراندن طرح توان بخشی نیروی انسانی

1- درخواست متقاضی

2- نامه اداره کل استان با عنوان سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور

3- آخرین مدرک تحصیلی که دارای تاییدیه دانشگاه محل تحصیل باشد.

4- 2 قطعه عکس 4*3

5- کارت پایان خدمت سربازی (فقط برادران)