اخبار سازمان

بیشتر >>
با حضور دکتر حسینی صورت گرفت؛ افتتاح سی و یکمین مرکز مشاوره و توانبخشی پیوند 1399/7/2
با حضور دکتر حسینی صورت گرفت؛ افتتاح هفتصد و پنجاه و یکمین مرکز مشکلات ویژه یادگیری 1399/7/2
از سوی رئیس گروه برنامه ريزي آموزشي و درسي كودكان با مشكلات ويژه يادگيري صورت گرفت؛ بررسی مشکلات ویژه یادگیری کودکان و دانش آموزان در شبکه آموزش سیما 1399/7/2