مسئول فناوری: خانم رباطی
همکار فناوری: خانم جلالی
شماره تماس: 02166970455      داخلی 1099
طیف استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده توسط سازمان، مراکز آموزشی تحت پوشش و ... نشان از لزوم توسعه فناوی های نوین در ارائه خدمات در این سازمان دارد. در چند سال اخیر و با همین نگاه اقدامات مناسبی در این حوزه انجام پذیرفته است. برخی از اهداف برنامه های هوشمندسازی و توسعه ی خدمات دولت الکترونیک در سازمان به شرح زیر می باشد.
- صرفه جویی در زمان و هزینه ها
-کیفیت بخشی به خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی
-ارتقای سطح کیفی و کمّی خدمات
-افزایش بهره وری در سازمان
-افزایش دقت و سرعت در پاسخگویی ها
-شفاف سازی خدمات
-تحقق عدالت اداری
-تکریم ارباب رجوع
توسعه خدمات دولت الکترونیک در سازمان آموزش و پرورش همه حوزه ها و تمامی خدماتی را که سازمان به مخاطبین خود ارائه می نماید را دربر می گیرد. از جمله تولید محتوای آموزشی الکترونیک، مدیریت اطلاعات و آمار، توسعه ی سامانه¬های مختلف و ....
 بدیهی است در رسیدن به اهداف در این بخش توسعه ی همزمان و متوازن در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز می باشد. در بخش سختافزاری اقدامات توسعه ای گسترده ای در بخش زیرساخت های رایانه ای سازمان صورت پذیرفته که از آن جمله می توان به تجهیز اتاق سرور و خرید، نصب و راه اندازی سرور با استانداردهای روز اشاره نمود. در حوزه نرم افزاری حرکت به سمت تولید محتواهای الکترونیکی، الکترونیکی نمودن خدمات، هوشمندسازی کلاس های درس، توزیع تبلت بین دانش آموزان گروه کم بینا و ... مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

قوانین و مقررات

    access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

    access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

    access deny [263]

خدمات الكترونيک

    access deny [264]