مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و روابط بین الملل: دکتر برقی
شماره تلفن: 02166970455 داخلی 1149
    با عنایت به اینکه واحدهای روابط عمومی و روابط بین الملل، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، فناوری اطلاعات، کتابخانه و مشارکت های مردمی به طور مستقیم زیر نظر مدیر این قسمت فعالیت می کنند و از طرفی با توجه به ویژگی های فراحوزه ای وظایف بخش های مذکور و سایر وظایف محوله از جمله دبیری شورای معاونین و عضویت در کمیته ها، شوراها و ... مختلف، این مدیریت نقش بسزایی در ارتقای سطح هماهنگی در سازمان عهده دار می باشد. 
شرح وظایف :
     برقراری ارتباط مستمر با رسانه¬های گروهی به منظور اجرای سیاست های انتشاراتی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و همکاری با موسسات وابسته به سازمان ملل و مجامع علمی کشورهای خارجی به منظور استفاده از کمک های تخصصی و علمی آنان در مورد دانش آموزان و کودکان استثنایی با هماهنگی و همکاری مدیریت های تخصصی
     برگزاری مصاحبه، تشکیل سمینارها، کنفرانس، بازدیدها، نمایشگاه ها و سایر تبلیغات مورد نیاز بر اساس اهداف سازمان
     تهیه و تنظیم طرح های مربوط به قراردادها، بورسیه ها، برنامه های مبادلات فرهنگی ایران با کشورهای دیگر و نظارت بر حسن اجرای آن
     انتشار نشریه های خبری، اطلاعاتی و تخصصی طبق مقررات و ضوابط مربوطه
     اجرای طرح های اطلاعاتی و انتشاراتی و همچنین اجرای برنامه های بازدید از فعالیت ها و پیشرفت های سازمان آموزش و پرورش استثنایی جهت آگاهی افکار عمومی
     اقدام به تهیه و ترجمه مقالات و نشریاتی که مربوط به کودکان و دانش آموزان استثنایی است، به منظور آشنایی معلمان با روش ها و سیستم جدید آموزش استثنایی
     مطالعه و همکاری با مجامع علمی معتبر جهان در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش استثنایی
     مطالعه و برنامه ریزی در خصوص تجهیز کیفی وکمی کتابخانه های عمومی، ادارت آموزش و پرورش استثنایی و نشریات تخصصی
     طراحی، برنامه ریزی و هدایت همایش ها و انجمن های تخصصی، المپیادها و مسابقه های علمی دانش آموزی در سطح داخلی و بین المللی مربوط به آموزش و پرورش کودکان استثنایی
     اهتمام در جهت تهیه و تنظیم مقالات علمی و تخصصی جهت چاپ در نشریات تخصصی
     ارتباط و هماهنگی با دفتر انجمن اولیا و مربیان در جهت دستیابی به اهداف تشکیل انجمن
     بررسی مقررات مربوط به انجمن های اولیا و مربیان و هماهنگی با آن ها بر اساس مقررات و نظارت بر فعالیت های آن ها به فراخور موضوع مرتبط
     نظارت بر فعالیت ها و عملکرد انجمن اولیا  و مربیان
     ارائه برنامه هایی در جهت توسعه کیفی و کمی مدارس غیرانتفاعی استثنایی
     نظارت مستمر بر فعالیت های مدارس غیرانتفاعی
     تهیه و تنظیم طرح های توسعه و جلب مشارکت های مردمی
     انجام مطالعات در خصوص دستیابی به راهکارهای مفید جهت ترویج فرهنگ مشارکت.

قوانین و مقررات

    access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

    access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

    access deny [263]

خدمات الكترونيک

    access deny [264]