اهداف دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

علاوه بر اهداف عمومی دوره اول متوسطه که به عنوان اهداف عام این دوره در نظر گرفته شده ، اهداف خاص(ویژه) متناسب    با ویژگی ها وتوانایی های دانش آموزان با نیازهای ویژه این دوره عبارتند از:

1- پرورش زمینه­های اخلاقي، ديني و تربیتی دانش‌آموزان

2- توسعه تجارب و تقويت مهارت‌هاي عمومي، شناختي و جسماني براي بهبود زندگي فردي و اجتماعي دانش‌آموزان

3- پرورش و توانبخشي قواي جسماني و رواني دانش‌آموزان

4- شناخت استعدادها، علايق و رغبت‌هاي دانش‌آموزان و ايجاد زمينه‌ مساعد جهت هدايت  حرفه اي دانش آموزان در دوره دوم متوسطه حرفه اي

5- ايجاد آمادگي نسبي در دانش آموزان براي ادامه تحصيل در دوره دوم متوسطه حرفه ای

 

قوانین و مقررات

    access deny [261]

رویدادهای علمی -پژوهشی

    access deny [262]

منابع و محتواي آموزشي

    access deny [263]

خدمات الكترونيک

    access deny [264]