نحوه بازگشایی مدارس استثنایی

نحوه بازگشایی مدارس استثنایی

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی و رئیس ستاد پروژه مهر سازمان آموزش و پرورش استثنایی در بخشی از پادکست روز پنجشنبه روزنامه ایران سفید به تشریح نحوه بازگشایی مدارس استثنایی پرداخت.