• 1399/12/10 - 08:05
  • 42
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی

اجرای برنامه های معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی در سال 1400 با اولویت آموزش مجازی و والد محور و کاهش تمرکز و تفویض به استانها

بررسی برنامه های سال 1399 وسال 1400 معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی ؛ در راستای اجرای برنامه های سال 1399 و بررسی برنامه های پیشنهادی سال 1400 جلساتی با حضور آقای دکتر هداوند معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی و مدیران و روسای گروه ها و کارشناسان ذیربط تشکیل گردید در این جلسات ضمن ارایه گزارش همکاران از میزان تحقق و اجرای برنامه های سال 1399 برنامه های پیش بینی شده برای سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت با توجه به جمع بندی گزارشات میزان تحقق برنامه ها در حال حاضر در سال 1399 به میزان 80 درصد رسیده است همچنین معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی در خصوص ارایه برنامه پیشنهادی سال 1400 اظهار داشتند که تا حد ممکن برنامه های قابل واگذاری، جهت مشارکت به استانها تقویض شود و با توجه به وضعیت بودجه تا حدامکان کاهش هزینه ها در برنامه پیشنهادی لحاظ گردد و همچنین برنامه های پیشنهادی همراه با نوآموری و خلاقیت باشد و بحث آموزش مجازی مدنظر قرار گیرد لازم به ذکر است که در سال 1399 تعداد81  برنامه در سطح این معاونت در حال اجرا می باشد. و برای سال 1400 درمجموع 86  برنامه به صورت پیشنهادی پیش بینی شده است. که مدیریت توانبخشی 13 برنامه، مدیریت آموزش 66 برنامه و واحد فراگیرسازی آموزش و پرورش 7 برنامه را جهت اجرا ارایه نموده اند.

  • گروه خبری : اخبار معاونت ,اخبار معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی
  • کد خبر : 4170
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید