تدابیر ویژه آموزش و پرورش استثنایی برای آغاز سال تحصیلی

تدابیر ویژه آموزش و پرورش استثنایی برای آغاز سال تحصیلی

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی و رئیس ستاد پروژه مهر سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست مجازی با روسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی و کارشناسان آموزش استان ها به تشریح تدابیر ویژه آموزش و پرورش استثنایی برای آغاز سال تحصیلی پرداخت.

نحوه بازگشایی مدارس استثنایی

نحوه بازگشایی مدارس استثنایی

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی و رئیس ستاد پروژه مهر سازمان آموزش و پرورش استثنایی در بخشی از پادکست روز پنجشنبه روزنامه ایران سفید به تشریح نحوه بازگشایی مدارس استثنایی پرداخت.

فایل Pdf و Word دفاتر ارزشیابی، آموزشی و پوشه کار نو‌آموزان و دانش‎ آموزان کم توان ذهنی و چند معلولیتی بر روی پورتال سازمان آموزش و پرورش استثنایی قرار گرفت.

فایل Pdf و Word دفاتر ارزشیابی، آموزشی و پوشه کار نو‌آموزان و دانش‎ آموزان کم توان ذهنی و چند معلولیتی بر روی پورتال سازمان آموزش و پرورش استثنایی قرار گرفت.

بارگذاری فایل Pdf و Word دفاتر ارزشیابی، آموزشی و پوشه کار نو‌آموزان و دانش آموزان کم توان ذهنی و چند معلولیتی بر روی پورتال سازمان آموزش و پرورش استثنایی

اهم اقدامات سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه مناسب سازی

اهم اقدامات سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه مناسب سازی

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نوزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور؛ اهم اقدامات این سازمان در حوزه مناسب سازی برای حمایت از دانش آموزان با نیازهای خاص را تشریح کرد.

موافق بازگشایی مدارس هستیم

موافق بازگشایی مدارس هستیم

به احتمال زیاد از ابتدای مهر، همه مدارس کشور بازگشایی می‌شوند و درهایی که تقریبا دو سال تحصیلی پیاپی بسته بودند، باز خواهند شد. به همین دلیل با مجید هداوند،‌ معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت‌و‌گو کردیم او به صراحت اعلام کرد آنها نیز از بازگشایی مدارس استقبال می‌کنند.

افتتاح سالن ورزشی درون مدرسه ای و بازدید از آموزشگاه استثنایی شهید امیدی شوشتر

افتتاح سالن ورزشی درون مدرسه ای و بازدید از آموزشگاه استثنایی شهید امیدی شوشتر

با حضور هداوند معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی و محرابی مقدم مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از آموزشگاه استثنایی شهید امیدی شوشتر بازدید و سالن ورزشی درون مدرسه ای نیز افتتاح شد.