تدوین بسته شیوه‌های فرزندپروری مثبت برای والدین دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

تدوین بسته شیوه‌های فرزندپروری مثبت برای والدین دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توان‌بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در برنامه مجازی هفته بزرگداشت روز معلم آموزش‌وپرورش استثنایی هرمزگان از تدوین بسته شیوه‌های فرزندپروری مثبت برای والدین دانش‌آموزان استثنایی خبر داد.

ایجاد ۷ دبیرخانه تخصصی برای آموزش‌های خانواده محور گروه‌های مختلف دانش‌آموزان استثنایی

ایجاد ۷ دبیرخانه تخصصی برای آموزش‌های خانواده محور گروه‌های مختلف دانش‌آموزان استثنایی

معاون برنامه ریزی آموزشی و توان‌بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در برنامه مجازی هفته بزرگداشت روز معلم آموزش‌وپرورش استثنایی لرستان گفت: برای آموزش‌های خانواده محور ۷ دبیرخانه تخصصی برای آموزش هریک از خانواده‌های گروه‌های استثنایی ایجاد خواهد شد.

افتتاح ساختمان آموزشی ۴ کلاسه، سالن چند منظوره و استودیو تولید محتوا مجازی در مدرسه ناشنوایان الهام شهر ری

افتتاح ساختمان آموزشی ۴ کلاسه، سالن چند منظوره و استودیو تولید محتوا مجازی در مدرسه ناشنوایان الهام شهر ری

با حضور معاون برنامه ریزی و توانبخشی سازمان آموزش و پورش استثنایی، ساختمان آموزشی الحاقی خیر ساز، سالن چند منظوره و استودیو تولید محتوای مجازی در مدرسه ناشنوایان الهام شهر ری افتتاح شد.

 بارگذاری بیش از ۶ هزار محتوای آموزشی ویژه دانش آموزان استثنایی در شبکه شاد

بارگذاری بیش از ۶ هزار محتوای آموزشی ویژه دانش آموزان استثنایی در شبکه شاد

معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی در مراسم مجازی گرامیداشت مقام معلم آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان از بارگذاری بیش از ۶ هزار محتوای آموزشی ویژه دانش آموزان استثنایی در شبکه شاد خبر داد

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی خبر داد؛ ارائه خدمات گفتار درمانی از طریق ۳۸۶ نیروی گفتار درمانگر/ بارگذاری ۲۰۰ محتوای مربوط با گفتار درمانی در شبکه شاد

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی خبر داد؛ ارائه خدمات گفتار درمانی از طریق ۳۸۶ نیروی گفتار درمانگر/ بارگذاری ۲۰۰ محتوای مربوط با گفتار درمانی در شبکه شاد

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش وپرورش استثنایی در نشست روز گفتار درمانی از ارائه خدمات گفتار درمانی به دانش آموزان استثنایی از طریق ۳۸۶ نیروی گفتار درمانگر و بارگذاری ۲۰۰ محتوای مربوط با گفتار درمانی در شبکه شاد خبر داد .

ﺑـﺮای ﺣﻔظ و ارتقای سلاﻣﺖ روانی دانش‎‌آموزان و خانواده‎‌های آنان، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪدﮐﺎری در 50 ﻣﺮﮐﺰ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره داﻧﺶ‎آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه(پیوند) ارائه می‌شود

ﺑـﺮای ﺣﻔظ و ارتقای سلاﻣﺖ روانی دانش‎‌آموزان و خانواده‎‌های آنان، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪدﮐﺎری در 50 ﻣﺮﮐﺰ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره داﻧﺶ‎آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه(پیوند) ارائه می‌شود

معاون آموزشی، برنامه‌ریزی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی به منظور کاهش آسیب‌های روانی و تربیتی دانش‌آموزان بانیازهای ویژه در ایام کرونا، توصیه‌های مهمی خطاب به خانواده‌های این دانش‌آموزان مطرح کرد.

در ساختار آموزش و پرورش استثنایی انجام مداخلات به هنگام برای کودکان با نیازهای ویژه لحاظ شده است.

در ساختار آموزش و پرورش استثنایی انجام مداخلات به هنگام برای کودکان با نیازهای ویژه لحاظ شده است.

مجید هداوند معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در جلسه وبینار با موضوع اتیسم و مداخله به هنگام طلایی از انجام مداخلات به هنگام برای کودکان با نیازهای ویژه خبر داد.