• 1399/11/18 - 08:21
  • 54
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

برگزاری کارگاه آموزشی طرح درس نویسی و درس پژوهی در استان کردستان

کارگاه آموزشی طرح درس نویسی و درس پژوهی با رویکرد های جدید برای معلمان استثنایی دراستان کردستان برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آمورش و پرورش استثنایی به نقل از روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان، اظهار کرد: هدف برگزاری این کارگاه گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس وفراهم کردن محیط یادگیری معلمان از یکدیگر است. رنجبرگفت: ارتقای توانمندی معلمان ،آغاز تحولی در نظام آموزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه خواهد بود ودرک این مفهوم که نقش معلم فقط یاددادن نیست بلکه ایجاد موقعیت برای یادگیری است تغییرات شگرفی رادر نحوه آموزش دانش آموزان ایفا می کند.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان افزود: اعتماد کردن، احساس امنیت، مسئولیت پذیری، روابط خوب،اهداف روشن، شناخت فرهنگ ، از عوامل توانمندسازی معلمان بیان کرد و افزود: نتیجه این فرآیند، احساس شایستگی، احساس معنی‌دار بودن، خود کارآمدی و موثر بودن است.

وی با بیان اینکه نفوذ تعلیم وتربیت معاصر با همراهی فن آوری های مفید سبب ایجادتغییرات عمیق در آموزش شده است؛تصریح کرد: این تغییر فرآیندی را می توان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت وکارآیی آموزش دانست که باعث تغییر در شیوه سنتی آموزش شده وبه معلمان در بهبود فرآیند آموزش ویادگیری کمک می کند.

وی افزود: این کارگاه معنی و مفهوم درس‌نویسی و درس‌پژوهی با رویکردی جدید یاددهی و یادگیری معلمان استثنایی، خطاهای طرح درس نویسی و ظرافت‌های تعلیم و تربیت آشنا می‌کند.  همچنین در خصوص تدریس و روش‌های آن، اهداف کلی و رفتاری، اقدامات قبل و بعد از تدریس، ایجاد ارتباط با انگیزه‌سازی، ارزشیابی ورودی، تکوینی و پایانی، نحوه ارائه درس جدید و بهره‌برداری از رسانه در تدریس مطرح می‌شود.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان افزود: آموزش معلمان متخصص، افزایش سطح علمی وکاربردی فراگیران با راهبردهای مختلف آموزشی ،نحوه ارزشیابی در گروههای مختلف دانش آموزان وافزایش دانش فراگیران با ویژگی های روانشناختی و محورهای توانبخشی دانش آموزان با نیازهای ویژه از جمله اهداف مهم برگزاری این کارگاه در 21 جلسه می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان، 50 نفر از همکاران معرفی شده در فضای مجازی از طریق skyroom  از مدارس استثنایی استان در این کارگاه حضور داشتند و توسط دو تن از مدرسین خانم نشمین رحیمی و خانم  بهار حاجی میرزایی آموزش داده شد.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 4019
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید