افتتاح سالن ورزشی درون مدرسه ای و بازدید از آموزشگاه استثنایی شهید امیدی شوشتر

افتتاح سالن ورزشی درون مدرسه ای و بازدید از آموزشگاه استثنایی شهید امیدی شوشتر

با حضور هداوند معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی و محرابی مقدم مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی از آموزشگاه استثنایی شهید امیدی شوشتر بازدید و سالن ورزشی درون مدرسه ای نیز افتتاح شد.

افتتاح آموزشگاه استثنایی حاج حکیم حسن‌آقا / افتتاح پایگاه سنجش شهرستان اندیکا

افتتاح آموزشگاه استثنایی حاج حکیم حسن‌آقا / افتتاح پایگاه سنجش شهرستان اندیکا

با حضور معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی و مدیرکل توسعه مدیرت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی آموزشگاه دو کلاسه حاج حکیم حسن آقا و پایگاه سنجش در شهرستان اندیکا استان خوزستان افتتاح شد.